1401\06\16 15:01:53


لزوم حفظ هویت ملی و محلی در معماری کلاس‌های درسی

وزیر آموزش و پرورش گفت: معماری یک نماد تمدنی است و کشور ما نیز در این حوزه صاحب سبک و به نوعی صاحب مکتب است.

یوسف نوری در نشست تخصصی با اساتید و صاحبنظران حوزه معماری فضاهای آموزشی کشور، گفت: معماری یک نماد تمدنی است و کشور ما نیز در این حوزه صاحب سبک و به نوعی صاحب مکتب است. وی با اشاره به اینکه موضوع حظ بصری و سواد معماری در مدارس نیازمند مطالعات و بررسی‌های بیشتر است، افزود: هر طرح و برنامه‌ای در این زمینه باید حتماً پیوست فرهنگی داشته باشد و برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما باشد. علاوه بر اینکه امروزه، پیوست زیست محیطی، اجتماعی، پدافندی و.. نیز مدنظر است. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت معماری و طراحی مدارس و کلاس‌های درس در یادگیری دانش آموزان، افزود: نگاه جدید در عرصه تعلیم و تربیت از بعد انسان‌شناسی چهارگونه است: یک دیدگاه کودک را ابژه می‌داند، یکی کودک را سوژه می‌شناسد. در نگاه بالاتر کودک به عنوان کنشگر اجتماعی است و در نگاه چهارم کودک همراه پژوهشگر نگریسته می‌شود. نوری تصریح کرد: باید نیازهای دانش آموزان را در هر دو زمینه سخت افزار و نرم افزار بشناسیم و نگاه دانش آموز را در طراحی فضای کالبدی محیط یادگیری در نظر داشته باشیم، لازم است به این سمت حرکت کنیم، تا هویت ملی و محلی را حفظ کرده، ارتقا داده و این میراث ارزشمند را انتقال دهیم. وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: یک طرح علاوه بر اینکه زیبایی و هارمونی داشته باشد، باید بررسی شود آیا این طرح و فضا از بعد تربیتی برای دانش آموز خوشایند است و چه تأثیری در پداگوژی و رسیدن به سطوح بالای یادگیری دارد، توجه کنیم که سواد ما اسمی است اما باید به سواد مفهومی و عملکردی برسیم و فضا نیز زمینه ساز این موضوع باشد. نوری با اشاره به اینکه بحث محیط یادگیری و فناوری به عنوان یکی از سه ضلع نظام آموزش و پرورش در تدوین برنامه‌های درسی مدنظر قرار گرفته، خاطرنشان کرد: برنامه درسی دانش بنیان یک سرش در سنت و تمدن است و سر دیگر آن در آینده است. از این رو باید الگوهای نوآورانه داشته باشیم و جریان‌های بلوغ فناوری در آموزش و پرورش را نیز بشناسیم. وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد با وجود بزرگان و اساتید صاحب‌نظر حوزه معماری و طراحی فضاهای آموزشی، با تعامل بیشتر نوسازی مدارس دانشگاه شهید رجایی بتوانیم در این زمینه گام‌های مؤثری برداریم.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     معماری     یوسف نوری     آموزش و پرورش