سازمان محیط زیست علی سلاجقه مشارکت مردمی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از مدیران برت

1401\12\27 13:56:48


مردمی سازی محیط زیست با انتخاب مدیران برتر

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از مدیران برتر دستگاههای اجرایی در حوزه محیط زیست تقدیر به عمل خواهد آمد.

نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جشنواره انتخاب مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه محیط زیست با هدف افزایش مشارکت اجتماعی و مسئولیت مدنی و همچنین افزایش سواد محیط زیستی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: در راستای نهضت مردمی سازی و تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، با تدوین شاخص‌های مختلف در حوزه محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی، آموزش و مشارکت‌های مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

و پس از ارزیابی دقیق مدیران برتر براساس شاخص‌های تعیین شده انتخاب و معرفی شده و از آنها تقدیر به عمل می‌آید.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دبیرخانه این رویداد در دفتر مشارکت‌های مردمی این معاونت ایجاد شده است.

و در مرداد ماه سال آینده در مراسمی استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران برتر کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست معرفی خواهند شد.


بازنشر از : مهر

سازمان محیط زیست

علی سلاجقه

مشارکت مردمی

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از مدیران برتر دستگاههای اجرایی در حوزه محیط زیست تقدیر به عمل خواهد آمد.


تولید کارتن و سفارش کارتن