مهران محمدی امین

همدان بی آبی بحران آب رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با عملیات آبرسانی شهرداری تهران مشکل بی آ

1401\06\07 15:42:49


مشکل بی آبی بیمارستان های همدان برطرف شد

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: با عملیات آبرسانی شهرداری تهران مشکل بی آبی بیمارستان های همدان برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی نصیری اظهار کرد: در پی مشکل کمبود آب در همدان از روز چهارشنبه- ۲ شهریور – با سرعت عمل سازمان‌های مدیریت پسماند و آتش نشانی و شهرداری تهران و طی هماهنگی و همکاری مطلوب در اعزام و عملکرد مناسب روزانه به طور متوسط ۲۵۰ هزار لیتر آب با استفاده از تجهیزات و تانکرها به همدان آبرسانی انجام که با این روند مشکل بی آبی بیمارستان‌های همدان برطرف شد.

نصیری با اشاره به عملیات آبرسانی به همدان افزود: به طور متوسط روزانه ۲۵۰ هزار لیتر آب و در مجموع یک میلیون لیتر آب به همدان آبرسانی شده است و این روند تا زمان درخواست بیمارستان‌ها ادامه دارد. نصیری با اشاره به اینکه آبرسانی بیمارستان‌های همدان به شهرداری تهران محول شده است، افزود: از این رو سازمان‌های مدیریت پسماند و آتش نشانی شهرداری تهران پنج دستگاه تانکر آبرسانی به همدان اعزام کردند که با کمک این تجهیزات به بیمارستان‌ها آبرسانی انجام می‌شود و خوشبختانه در حال حاضر مشکل بی آبی بیمارستان‌ها حل شده است. بر اساس این گزارش، شهردار همدان از این اقدام سریع شهرداری تهران در آبرسانی و کمک به بیمارستان‌ها قدردانی کرد..

.


بازنشر از : مهر

همدان

بی آبی

بحران آب