مهران محمدی امین

1401\06\16 17:50:05


نگاه ضرغامی به حضور زنان در کشتی با چوخه. کسی اعتراضی ندارد

وزیر میراث فرهنگی در صفحه مجازی خود درباره مراسم کشتی با چوخه نوشت که همیشه خانم ها در این مراسم حضور داشته اند و نه کسی اعتراضی کرده و نه مسئله امنیتی بوجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در صفحات مجازی خود در حاشیه سفرش به استان خراسان شمالی نوشت: دیروز اسفراین بودم.

مراسم کشتی با چوخه آنان تا ۷۰ هزار نفر تماشاچی دارد. همیشه هم خانم‌ها در آنجا حضور داشته اند. نه کسی اعتراضی داشته و نه مساله امنیتی بوجود آمده و نه فیفا و فیلا دخالت کرده اند.

ایرانیان شادی و سرگرمی خانوادگی را خوب بلدند. کشتی با چوخه که در میان کردهای خراسان رواج دارد، از تاریخچه کهنی برخوردار است و این ورزش بومی در بسیاری از مراسم محلی به خصوص جشن عروسی نیز رایج بوده‌است. کردهای خراسان از قدیم برای این کشتی اهمیت خاصی قائل بودند و در پرورش پهلوانان این رشته می‌کوشیدند.

این کشتی به‌طور سنتی در مراسم عروسی ایام نوروز در روستاها برگزار می‌شد بعدها توسعه و رواج پیدا کرد.. .


بازنشر از : مهر

عزت الله ضرغامی

کشتی با چوخه

کشتی با چوخه خراسان شمالی