مهران محمدی امین

1401\05\27 12:38:06


ورود اولین سری اتوبوس‌های جدید پایتخت به ناوگان اتوبوسرانی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود اولین سری اتوبوس‌های جدید پایتخت به ناوگان اتوبوسرانی خبر داد.

سید مجتبی شفیعی با بیان اینکه اقدامات در حوزه اتوبوسرانی یک به یک به مرحله اجرا نزدیکتر می‌شوند، گفت: در همین چند روز گذشته، شهرداری تهران ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت واحد بابت اورهال اتوبوس‌ها پرداخت کرده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: تعمیرات اتوبوس‌ها آغاز و مقرر شده که ۵۵۰ دستگاه اتوبوس که در ماه‌ها و سال‌های اخیر به دلیل نقص در تجهیزات متوقف بوده‌اند، تا پیش از بازگشایی مدارس به بهره‌برداری برسند و وارد مدار خدمات‌رسانی شوند. وی با بیان اینکه تحویل اتوبوس‌های جدید از سوی وزارت کشور، امسال در هفته دولت انجام خواهد شد، تصریح کرد: وزارت کشور تعهدی را اعلام کرده که بر اساس آن، اولین سری از اتوبوس‌ها به جهت شرایط خاص پایتخت از لحاظ فرسودگی ناوگان و حجم بالای تقاضا، به تهران اختصاص پیدا می‌کند. تحویل ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از وزارت کشور به شهرداری تهران شفیعی از ورود ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از سوی وزارت کشور به پایتخت خبر داد و افزود: این میزان، بخش قابل توجهی از تعداد دستگاه‌هایی است که وزارت کشور به شهرها اختصاص داده و تقریباً نیمی از آن به پایتخت تزریق می‌شود که می‌تواند تحول بزرگی را ایجاد کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه در قرارداد اولیه وزارت کشور، ۹۰۰ دستگاه اتوبوس به عنوان سهم شهرداری تهران در نظر گرفته شده است، گفت: به دلیل افزایش سقف قرار داد، برآورد ما این است که تعداد اتوبوس‌های تحویلی وزارت کشور به شهرداری حداقل به یک هزار و ۲۰۰ دستگاه برسد. وی ادامه داد: قراردادهایی نیز در حال انعقاد است که به مرحله اجرایی رسیده و شاید در یکی از این قراردادها، کل اتوبوس‌ها به شهرداری تهران تحویل داده شود. در این راستا در حال مذاکره با سازمان شهرداری‌ها و خودروسازان هستیم.

ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت تا بهمن ماه شفیعی با بیان اینکه تعدادی از اتوبوس‌ها نیز توسط شهرداری تهران وارد ناوگان می‌شود، گفت: در این بخش، ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی با مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود که در این زمینه، اقدامات رو به جلو انجام می‌شود اما تا حدودی از برنامه زمان‌بندی عقب هستند؛ با این وجود تعهد داده‌اند که با یک ماه تأخیر، حداکثر تا پایان دی‌ماه یا اوایل بهمن ماه اتوبوس‌های برقی را تحویل دهند که بر این اساس، یکی از خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به طور کل با استفاده از تکنولوژی جدید، برقی خواهد شد. وی با اعلام اینکه دیگر قراردادها نیز به تدریج منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: همین تعداد اتوبوس که وارد شهر شود، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت را متحول خواهد کرد و از رکورد تعداد اتوبوس موجود در ۲۰ سال اخیر عبور خواهیم کرد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: امسال مردم تا پایان سال به طور محسوس، تحول در ناوگان اتوبوسرانی را لمس خواهند کرد و در سال آینده نیز به تعداد دستگاه‌های مورد نیاز پایتخت دست خواهیم یافت..

.


بازنشر از : مهر

حمل و نقل

ناوگان اتوبوسرانی

شهرداری تهران