1401\06\07 18:40:45


پاکسازی مسیر اربعین مجازات‌ جایگزین حبس محکومین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، از پاکسازی مسیر زوار اربعین با همکاری و مشارکت دادگستری کرمانشاه و سمن های محیط زیستی خبر داد.

احد جلیلیان، از تخصیص ۲۵ نفر از محکومین مجازات‌های جایگزین حبس با همکاری دادگستری کرمانشاه، به منظور پاکسازی مسیر زوار اربعین خبر داد و گفت: در این اقدام که بمنظور فرهنگ سازی و توسعه و ترویج فرهنگ محیط زیستی در بین مردم و به ویژه زوار اربعین انجام می‌شود، علاوه بر این تعداد از محکومین مجازات‌های جایگزین حبس، سمن‌های محیط زیستی، دوستداران طبیعت نیز در این برنامه پاکسازی که از مسیر کنگاور شروع و تا قصرشیرین ادامه دارد حضور دارند و در راستای فرهنگ سازی زیست محیطی اقدام خواهند کرد. وی افزود: علاوه بر این، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز بر اساس رسالت سازمانی خود، با تمام وجود نسبت به برنامه‌های آگاه سازی و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیست محیطی برای زوار محترم و همچنین موکب داران اقدام خواهد کرد. جلیلیان از عموم مردم استان به ویژه زائرا اربعین درخواست کرد در طول مسیر از ریختن زباله اکیداً خودداری نمایند تا محیط زیست، این میراث گرانبهای الهی را که یک امانت نزد ما انسان‌ها است، سالم به آیندگان تحویل دهیم تا آنان نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     اربعین حسینی     کرمانشاه     محکومیت