1401\11\01 17:41:38


پل حافظ قابلیت تعمیر ندارد/رفع نیاز ترافیکی محدوده با جمع آوری پل و نصب چراغ زمان دار

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد جمع آوری پل حافظ توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با جمع کردن پل و نصب چراغ زمان دار، نیاز ترافیکی آن محدوده رفع می‌شود.

جعفر تشکری هاشمی ، در مورد سرانجام جمع آوری پل حافظ با بیان اینکه این پل و چهار پل فلزی دیگر در تهران قبل از انقلاب اسلامی ساخته شدند، گفت: این پل های فلزی مناسبتی و برای استفاده در کوتاه مدت پیش بینی و ساخته شدند.

وی با بیان اینکه پل های فلزی تهران به دلیل گذشت زمان دچار فرسودگی زیادی شدند، افزود: هزینه تعمیر و نگهداری این پل ها بسیار بالاست بگونه ای که از ساخت یک پل جدید هزینه برتر است.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه سازه پل حافظ دچار فرسودگی شده بگونه ای که تعمیر آن اساسا توجیهی ندارد، ادامه داد: بررسی ها نیز نشان داد که پل حافظ -طالقانی توجیه ترافیکی نیز ندارد و به نظر می‌رسد با جمع کردن پل و نصب چراغ زمان دار، نیاز ترافیکی آن محدوده رفع می شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه جمع آوری این پل در برنامه های اولویت دار معاونت فنی  قرار گرفته است، در مورد جمع آوری سایر پل‌های فلزی پایتخت، اظهار کرد: اگر بررسی ها نشان دهد که مابقی پل های فلزی تهران آنقدر فرسوده هستند که قابلیت تعمیر آنها نیست  و همچنین کاربرد ترافیکی هم ندارند، حتما در مورد بودن یا نبودن سایر پل‌ها تصمیم گیری خواهد شد.


بازنشر از : منبع: ايسنا