مهران محمدی امین

زیرگذر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت ۸۸ درصدی عملیات ا

1401\06\23 14:58:46


پیشرفت ۸۸ درصدی فاز نهایی زیرگذر چهارراه گلوبندک

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت ۸۸ درصدی عملیات اجرایی تراز منهای ۲ زیرگذر چهارراه گلوبندک خبر داد.

عباس شعبانی از پیشرفت ۸۸ درصدی عملیات اجرایی تراز منهای ۲ زیرگذر چهارراه گلوبندک خبر داد و گفت: پیشرفت عملیات اجرایی تراز منهای ۲ زیرگذر چهارراه گلوبندک که وظیفه برقراری ارتباط خیابان‌های پانزده خرداد شرقی و غربی را بر عهده دارد، از مرز ۸۸ درصد فراتر رفت معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: عملیات سازه‌ای فاز نهایی زیرگذر گلوبندک تا پایان تابستان امسال به پایان برسد تا در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز، تا پایان سال جاری شاهد گشایش این زیرگذر عابرپیاده و ساماندهی ترافیک در چهارراه گلوبندک باشیم.

وی با بیان اینکه اقدامات عمرانی مختلفی از قبیل حفاری، خاکبرداری، قالب بندی و بتن ریزی در گالری، ورودی‌ها و پاگردهای اتصال طبقات منفی یک (دسترسی به مترو) به منفی دو، سازه‌های الحاقی (اتاق تأسیسات و بخش تجاری) و شفت آسانسورها انجام شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بتن ریزی فونداسیون بخش‌هایی از گالری دسترسی غربی باقی مانده که طبق برنامه ادامه دارد. شعبانی در خصوص فعالیت‌های پیش رو در این پروژه گفت: متعاقب اتمام عملیات سازه‌ای در تراز منهای ۲ زیرگذر، نازک کاری و معماری داخلی این پیاده راه آغاز و همزمان تأسیسات مورد نیاز خریداری و نصب می‌شود. با بهره برداری از فاز نهایی زیرگذر چهارراه گلوبندک، ضلع غربی خیابان ۱۵ خرداد از زیر خیابان خیام به ضلع شرقی آن متصل شده و در نتیجه مشکل تداخل تردد پیاده و سواره در خیابان خیام و چهارراه گلوبندک برطرف خواهد شد..

.


بازنشر از : مهر

زیرگذر

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

عباس شعبانی