1401\05\29 18:49:10


کارگروه مشترک توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری و زیارت تشکیل می‌شود

مشهد ـ معاون سرمایه‌گذاری و تامین‌منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از تشکیل کارگروه مشترک توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری و زیارت با شهرداری مشهد خبر داد.

احمد دیناری اظهار کرد: کارگروهی مشترک به منظور بررسی و احصای فرصت‌های تعامل و همکاری دوسویه در راستای توسعه سرمایه گذاری گردشگری در مشهد، معرفی فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌‎گذاری گردشگری به سرمایه گذاران، برگزاری تورهای آشناسازی سرمایه‌گذاران در مشهد تشکیل خواهد شد. معاون سرمایه‌گذاری و تامین‌منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: هم‌چنین ایجاد مرکز تخصصی فروش صنایع‌دستی و سوغات مشهد، جذب و به‌مشارکت گرفتن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران موجود داخلی و خارجی در شهر و هم‌چنین آماده‌سازی بسترهای قانونی مدیریت شهری برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران و برگزاری نشست‌های مشترک از دیگر اهداف و برنامه‌های این کارگروه است. وی تصریح کرد: این کارگروه که دبیری آن با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی است به صورت ماهیانه با اعضای مشخص و مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، گردشگری و زیارت شهر مشهد تشکیل خواهد شد. دیناری تاکید کرد: امیدواریم با تعاملات دوسویه در حوزه مدیریت جریان‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در سطح شهر مشهدبه نتایج عملی خوبی برسیم.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     خراسان رضوی     مشهد     شهرداری مشهد     زیارت