مهران محمدی امین

1401\10\12 17:04:58


کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات تدوین شد

توسط دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان، کتاب «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات» تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان در راستای تقویت شفافیت و اجرای مواد ۵ و ۱۰ قانون انشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقا آگاهی همکاران در دفتر حقوقی، سهولت دسترسی به قوانین و مقررات مربوط به وظایف و مأموریت‌های دفتر و نیز اطلاع مراجعه‌کنندگان از حقوق خود در جهت تکریم آن‌ها، اقدام به تهیه مجموعه مقررات کاربردی مرتبط با وظایف و مأموریت‌های دفتر حقوقی کرده است.

این مجموعه در قالب کتابی با عنوان «مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات» تدوین شده است.. .


بازنشر از : مهر

سازمان امور دانشجویان

دانشجویان

رسیدگی به شکایات