مهران محمدی امین

وضعیت هوای تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران آلودگی هوا بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی

1401\07\07 13:48:46


کیفیت هوای پایتخت بهتر شده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۵ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۵ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص هوای پایتخت روی عدد ۸۵ یعنی در بازه قابل قبول قرار داشت. بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم (برای تمام افراد)، ۷۹ روز هوای ناسالم (گروه‌های حساس)، ۲ روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک و ۲ روز هوای پاک داشته است. این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول و ۳۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱ روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند..

.


بازنشر از : مهر

وضعیت هوای تهران

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

آلودگی هوا