یک حقوقدان: فیلترینگ اینترنت و اینستاگرام یک امر غیرقانونی است در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد.

1401\07\29 14:37:13


یک حقوقدان: فیلترینگ اینترنت و اینستاگرام یک امر غیرقانونی است

در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد.

کامبیز نوروزی وکیل دادگستری گفت: بستن اینترنت به منظور سانسور کلی است؛ مثل این است که رسانه‌ها از استفاده از کاغذ ممنوع شوند

وی تاکید کرد: در اینترنت اطلاعات بسیاری، از علمی تا سرگرمی منتشر می‌شود.

اینکه در برخی سایت‌ها موضوعی مطرح شود که خوشایند مدیران نیست، دلیل بر سانسور کلی نمی‌شود.

در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد.

شورای عالی فضای مجازی مبانی قانونی ندارد، اما اینکه بخواهند محدودیت‌هایی را روی برخی سایت‌ها یا پتلفرم‌ها فیلتر بگذارند و هر مرجعی فیلترینگ را در حد گسترده توسعه دهد قطعا غیرقانونی است.


بازنشر از : منبع: اعتمادآنل

در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد.


نمایندگی بوتان تهران