آلودگی صوتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حوادث چهارشنبه سوری همزمان با چهارشنبه سوری، ۲۴ ایستگاه سنجش آلودگی صدا د

1401\12\23 19:20:48


۲۴ ایستگاه سنجش آلودگی صدا در وضعیت خطرناک قرار گرفتند

همزمان با چهارشنبه سوری، ۲۴ ایستگاه سنجش آلودگی صدا در وضعیت قرمز و خطرناک قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌زمان با چهارشنبه سوری از مجموع ۳۳ ایستگاه سنجش آلودگی صدا، ۲۴ ایستگاه در وضعیت قرمز و خطرناک قرار دارند و چهار ایستگاه نیز در وضعیت نامناسب برای کودکان و بیماران قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، پنج ایستگاه نیز در وضعیت آزاردهنده قرار گرفته‌اند.


بازنشر از : مهر

آلودگی صوتی

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

حوادث چهارشنبه سوری

همزمان با چهارشنبه سوری، ۲۴ ایستگاه سنجش آلودگی صدا در وضعیت قرمز و خطرناک قرار گرفتند.


تعمیر پکیج دیواری