آیا انگستان اقتصاد آزادتری از ایران دارد؟ اکو ایران/ موسی غنی‌نژاد_ استاد اقتصاد_ عدم قیمت‌گذاری روی همه کالاها، نرخ بهره دستوری منفی و بنگاه‌داری و بانکداری دولت&

1402\02\31 11:19:04


 آیا انگستان اقتصاد آزادتری از ایران دارد؟

اکو ایران/ موسی غنی‌نژاد_ استاد اقتصاد_ عدم قیمت‌گذاری روی همه کالاها، نرخ بهره دستوری منفی و بنگاه‌داری و بانکداری دولت‌ها در ایران را نشانه آزاد نبودن و دستوری بودن اقتصاد ایران و آزاد بودنش در انگلستان می‌داند. برخلاف وی علی علیزاده_سیاست پژوه_ عمده کشورهای جهان منجمله انگلستان را دارای اقتصاد دستوری می‌داند.

موسی غنی‌نژاد_ استاد اقتصاد_ عدم قیمت‌گذاری روی همه کالاها، نرخ بهره دستوری منفی و بنگاه‌داری و بانکداری دولت‌ها در ایران را نشانه آزاد نبودن و دستوری بودن اقتصاد ایران و آزاد بودنش در انگلستان می‌داند.

برخلاف وی علی علیزاده_سیاست پژوه_ عمده کشورهای جهان منجمله انگلستان را دارای اقتصاد دستوری می‌داند.وی سیستم تامین مالی دولتی و تصدی‌گری دولتی بهداشت و درمان در انگلستان را نشانه‌ای از دستوری بودن اقتصاد انگلستان دانست.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ موسی غنی‌نژاد_ استاد اقتصاد_ عدم قیمت‌گذاری روی همه کالاها، نرخ بهره دستوری منفی و بنگاه‌داری و بانکداری دولت‌ها در ایران را نشانه آزاد نبودن و دستوری بودن اقتصاد ایران و آزاد بودنش در انگلستان می‌داند. برخلاف وی علی علیزاده_سیاست پژوه_ عمده کشورهای جهان منجمله انگلستان را دارای اقتصاد دستوری می‌داند.


تعمیر پکیج دیواری