ایرنا/ دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند. به

1402\03\31 19:13:43


 ضربه نهایی به مالیات گریزها

ایرنا/ دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند. به همین دلیل هم تا سال گذشته تعداد زیادی از دستگاه های موجود هنوز به پرونده های مالیاتی متصل نبودند.

دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند.به همین دلیل هم تا سال گذشته تعداد زیادی از دستگاه های موجود هنوز به پرونده های مالیاتی متصل نبودند.سامانه مودیان مالیاتی، طرح مهمی ست که یکی از مفاد آن تاکید بسیاری بر ساماندهی این دستگاه‌ها دارد.

بازار در راستای اجرای همین طرح هم دولت توانست بیش از ۹۷ درصد این دستگاه ها را شناسایی و به سامانه مودیان متصل کند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ دستگاه‌های کارتخوان درحالی‌که بخش عمده تراکنش‌های مالی کشور را دراختیار دارند، می‌توانند ابزار خوبی برای مخفی نگه داشتن درآمد و گریز از مالیات باشند. به همین دلیل هم تا سال گذشته تعداد زیادی از دستگاه های موجود هنوز به پرونده های مالیاتی متصل نبودند.

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621

مشاوره خدمات مالیاتی - مالیات - اظهارنامه مالیاتی - اظهارنامه ارزش افزوده

نمایندگی بوتان تهران