اکو ایران/ بانک مرکزی چین پس از ده ماه اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. این اقدام به نوعی نشان داد که وضعیت اقتصاد چین چند روزه نیست و بازار نفت را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

1402\03\31 19:13:41


 چین رویای نفت را بر باد داد

اکو ایران/ بانک مرکزی چین پس از ده ماه اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. این اقدام به نوعی نشان داد که وضعیت اقتصاد چین چند روزه نیست و بازار نفت را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

بانک مرکزی چین پس از ده ماه اقدام به کاهش نرخ بهره کرد.

این اقدام به نوعی نشان داد که وضعیت اقتصاد چین چند روزه نیست و بازار نفت را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد.علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه واچ‌لیست در گفت‌وگو با اکوایران از تحلیل خود درباره اثر کاهش نرخ بازارهای مختلف از جمله بازار نفت گفته است.

بازار


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ بانک مرکزی چین پس از ده ماه اقدام به کاهش نرخ بهره کرد. این اقدام به نوعی نشان داد که وضعیت اقتصاد چین چند روزه نیست و بازار نفت را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد.


نمایندگی بوتان تهران