مهران محمدی امین

1401\10\12 14:36:04


آخرین قیمت دلار و یورو ۱۲ دی ۱۴۰۱

قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز تفاوت چندانی نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار توافقی با کاهش قیمت نسبت به روزهای قبل به میزان ۳۷,۳۵۰ تومان رسید، یورو نیز در بازار توافقی به ۴۰,۸۹۰ تومان رسید، دلار در بازار سلیمانیه ۴۱,۱۷۰ تومان رسیده و قدری برای نزول مقاومت می‌کند، دلار در بازار هرات اما به ۴۰,۳۵۰ تومان رسید.

دلار حواله در سامانه نیما ۲۸,۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده و دلار حواله سنا نیز به قیمت ۲۸,۲۴۳ تومان رسید، دلار اسکناس نیز در سامانه نیما به قیمت ۳۰,۶۰۰ تومان رسیده است. قیمت یورو حواله در سامانه نیما ۳۰,۳۰۰ تومان و یورو اسکناس در سامانه نیما به میزان ۳۲,۵۰۰ تومان است.. .


بازنشر از : مهر

آخرین قیمت دلار و یورو

قیمت دلار

دلار

قیمت یورو