مهران محمدی امین

1401\05\26 09:57:35


آدرس غلط برخی سودجویان درباره اصلاحات مالیاتی دولت

ایبنا/ غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نرخ‌های مالیاتی تغییر نکرده؛ بلکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان نرخ مالیات برای شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل، کسانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند یا کمتر از میزانی که باید، مالیات می‌دادند و به هر نحو ، دچار فرار مالیاتی بودند، وانمود می‌کنند که گویا مالیات‌ها به ناحق گرفته می‌شود.

ایبنا/ غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نرخ‌های مالیاتی تغییر نکرده؛ بلکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان نرخ مالیات برای شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.در مقابل، کسانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند یا کمتر از میزانی که باید، مالیات می‌دادند و به هر نحو ، دچار فرار مالیاتی بودند، وانمود می‌کنند که گویا مالیات‌ها به ناحق گرفته می‌شود..

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

.


بازنشر از : آخرین خبر