مهران محمدی امین

علی نبوی برنامه ششم توسعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو معاون وزیر صنعت، معدن و

1401\08\16 18:32:05


آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در دومین نشست خود با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور را بررسی کرد.

در این جلسه علی نبوی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: به‌دنبال آن هستیم تا فرآیندها و شاخص‌های دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم. کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیئت دولت و در اجرای بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است. طبق مصوبه هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.

بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است. در این جلسه تشکیل کمیته فنی صنعت و کشاورزی به‌منظور هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی دارای مجوز از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد. همچنین استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی که نوسازی و بازسازی آن‌ها در کاهش آلایندگی زیست محیطی مؤثر است، با تأیید ایدرو مطرح شد.

در دومین نشست کارگروه همچنین مقرر شد به‌منظور پوشش کامل اولویت‌های رشته‌ای بند «الف» ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته‌های فعالیتی و ارائه آن اقدام کند.. .


بازنشر از : مهر

علی نبوی

برنامه ششم توسعه

وزارت صنعت معدن و تجارت

ایدرو