مهران محمدی امین

1401\06\16 19:32:53


آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی

ایلنا/ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برای ۶ میلیون اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. به گزارش سازمان امور مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای ۶ میلیون اشخاص مشمول، کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است و ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی به صاحبان کارپوشه‌ها در حال انجام است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد برای ۶ میلیون اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است.به گزارش سازمان امور مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور برای ۶ میلیون اشخاص مشمول، کارپوشه ویژه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است و ارسال پیامک‌های اطلاع رسانی به صاحبان کارپوشه‌ها در حال انجام است.بنا بر این گزارش، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

کارپوشه مودیان کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی است و مودیان می‌توانند تمام صورتحساب‌های الکترونیکی را که توسط آنها و یا به نام آنها صادر و به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود، در کارپوشه مشاهده کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر