1401\06\07 20:25:04


آیا قرار است روحانیون در شعب بانک‌ها مستقر شوند؟

ایسنا/ همزمان با آغاز رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، برخی رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها در فضای مجازی با انتشار مطالبی اینگونه مطرح کردند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانک‌ها را در دستور کار دارند؛ شایعه‌ای که از سوی دو نماینده مجلس رد شد. .

همزمان با آغاز رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، برخی رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها در فضای مجازی با انتشار مطالبی اینگونه مطرح کردند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانک‌ها را در دستور کار دارند؛ شایعه‌ای که از سوی دو نماینده مجلس رد شد.
بازنشر از : آخرین خبر