مهران محمدی امین

خبرآنلاین/ درحالیکه قیمت برق در جهان سر به فلک گذاشته، سفارت خانه ها در ایران از برق یارانه ای استفاده می کنند. هرچند که توانیر حاضر به اعلام مقدار مصرف آنها نیست اما از مذاکرات

1401\06\07 20:25:03


آیا یارانه برق سفارتخانه ها حذف می شود؟

خبرآنلاین/ درحالیکه قیمت برق در جهان سر به فلک گذاشته، سفارت خانه ها در ایران از برق یارانه ای استفاده می کنند. هرچند که توانیر حاضر به اعلام مقدار مصرف آنها نیست اما از مذاکرات وزارت نیرو و خارجه خبر داده است.

درحالیکه قیمت برق در جهان سر به فلک گذاشته، سفارت خانه ها در ایران از برق یارانه ای استفاده می کنند.

تبلیغات
برق و روشنایی ساختمان
برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

هرچند که توانیر حاضر به اعلام مقدار مصرف آنها نیست اما از مذاکرات وزارت نیرو و خارجه خبر داده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر