مهران محمدی امین

1401\06\16 16:43:03


آینده قیمت نفت چگونه خواهد شد؟

اکو ایران/  در هفته گذشته متاثر از تنش های عراق قیمت نفت با رشد چهاردرصدی ، نمودار خود را صعودی کرد، اما بلافاصله در روز بعد سیر نزولی را پیش گرفت. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته، از تاثیر کاهش تولید و تقاضا بر روی قیمت نفت گفته و مسیر ارزش نفت را پیشبینی میکند.

  در هفته گذشته متاثر از تنش های عراق قیمت نفت با رشد چهاردرصدی ، نمودار خود را صعودی کرد، اما بلافاصله در روز بعد سیر نزولی را پیش گرفت.علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته، از تاثیر کاهش تولید و تقاضا بر روی قیمت نفت گفته و مسیر ارزش نفت را پیشبینی میکند.

.


بازنشر از : آخرین خبر