1401\06\23 15:07:42


اجرای پروژه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند

در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب طی روزهای آینده اولین پروژه بین المللی حمل و نقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند عملیاتی خواهد شد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب طی روزهای آینده اولین پروژه بین المللی حمل و نقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند با ورود محموله ارسالی از مبدا کشور هند به گمرک شهید رجایی بندرعباس و خروج آن از طریق گمرک آستارا عملیاتی خواهد شد. زبیدی گفت: گمرک ایران جهت توسعه ترانزیت کالا از کشور، بحث توسعه و فعال سازی مسیرهای ترانزیت را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده که یکی از راه‌های فعال سازی کریدورهای ترانزیتی، به‌کارگیری پروژه تیر الکترونیک و استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر در حمل و نقل مرکب بوده که با راه اندازی کارنه تیر در گمرکات دریایی، شرایط لازم جهت تحقق این موضوع فراهم می‌شود. وی گفت: با اجرای این پروژه ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا، توسعه تجارت از مسیر ایران را شاهد خواهیم بود. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی در ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل مرکب و بین کشورها، فقدان اسناد واحد گمرکی می‌باشد که با اجرای این پروژه ضمن اینکه از کارنه تیر به عنوان سند گمرکی واحد بین کشورها و در طول مسیر استفاده می‌شود، انجام این رویه تحت تیر الکترونیک باعث تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها شده و گام موثری را در جهت تسهیل تشریفات گمرکی و نهایتاً توسعه و فعال سازی کریدورها و از جمله کریدور شمال _جنوب به همراه خواهد داشت. کلمه تیر( TIR) مخفف حمل و نقل جاده‌ای بین المللی است و تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها و تضمین بین المللی معتبر منتقل می‌شود. به گفته وی با اقدامات صورت گرفته ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه سال جاری با رشد ۲۵ درصدی به رقم ۶ میلیون تن رسیده است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     پروژه تیر الکترونیک     گمرک ایران     گمرک هند     توسعه کریدور شمال-ج