1401\07\07 15:30:01


اختلاف نظر پولی فقها و اقتصاددانان

اکو ایران/بین فقها و اقتصاددانان در مفهوم خلق پول، به نظر یک اختلاف نظر جدی وجود دارد. مفهوم خلق پول یکی از اساسی‌ترین مفاهیم پول و بانکداری است.

بین فقها و اقتصاددانان در مفهوم خلق پول، به نظر یک اختلاف نظر جدی وجود دارد. مفهوم خلق پول یکی از اساسی‌ترین مفاهیم پول و بانکداری است. در مخالفت با مفهومی که توسط برخی کارشناسان در مورد توانایی بانکهای تجاری در خلق پول عنوان می‌شود، سید محمد طبیبیان اقتصاددان، استاد پیشین دانشگاه صنعتی اصفهان و رییس پیشین موسسه نیاوران، در نشست نقد و بررسی طرح قانون جدید برای نظام پولی و بانکی توضیح می‌دهد که خلق پول توسط بانکها شباهتی به معدن‌کاری و استخراج مواد معدنی مثل سنگ‌آهن یا مس ندارد و جزئیات خاص خود را دارد.
بازنشر از : آخرین خبر