مهران محمدی امین

1401\12\09 23:58:10


اختیاراتی ویژه برای مهار ارز

ایرنا/ طبق آخرین اخبار، در جلسه یکشنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موافقت این شورا با بسته پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر کسب امتیازاتی ویژه برای مدیریت بازار ارز، اعلام شد.  اما از امتیازات جدید بانک مرکزی چه می‌دانیم؟.

طبق آخرین اخبار، در جلسه یکشنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موافقت این شورا با بسته پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر کسب امتیازاتی ویژه برای مدیریت بازار ارز، اعلام شد. اما از امتیازات جدید بانک مرکزی چه می‌دانیم؟.

.


بازنشر از : آخرین خبر