مهران محمدی امین

ایلنا/ معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برای آن‌ها پیامک مالیاتی ارسال شده است. مع

1401\08\07 22:52:07


ارسال پیامک برای مالکان ۵۱۵ هزار خانه‌های خالی

ایلنا/ معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برای آن‌ها پیامک مالیاتی ارسال شده است. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای مالکان این خانه هات پیامک مالیاتی ارسال شده است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برای آن‌ها پیامک مالیاتی ارسال شده است.معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای مالکان این خانه هات پیامک مالیاتی ارسال شده است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

 وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات مالیاتی این سازمان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قابل انجام است، اظهار داشت: مشمولان مالیات خانه‌های خالی برای صدور قبض و پرداخت برخط مالیات به این سامانه مراجعه کنند.به گفته معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه مالیات بر خانه‌های خالی با هدف ارزش گذاری و محاسبه مالیات واحد‌های مسکونی خالی ماده ۵۴ قانون مالیات مستقیم طراحی و توسعه یافته است.. .


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر برق و روشنایی لاله زار