1401\08\07 22:52:07


ارسال پیامک برای مالکان ۵۱۵ هزار خانه‌های خالی

ایلنا/ معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برای آن‌ها پیامک مالیاتی ارسال شده است. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای مالکان این خانه هات پیامک مالیاتی ارسال شده است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد که برای آن‌ها پیامک مالیاتی ارسال شده است.معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۵۱۵ هزار و ۵۰۰ خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای مالکان این خانه هات پیامک مالیاتی ارسال شده است.  وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات مالیاتی این سازمان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قابل انجام است، اظهار داشت: مشمولان مالیات خانه‌های خالی برای صدور قبض و پرداخت برخط مالیات به این سامانه مراجعه کنند.به گفته معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه مالیات بر خانه‌های خالی با هدف ارزش گذاری و محاسبه مالیات واحد‌های مسکونی خالی ماده ۵۴ قانون مالیات مستقیم طراحی و توسعه یافته است.
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی