1401\08\30 15:07:10


ارمغان تحریم روسیه از بورس فلزات لندن!

اکو ایران/ بازگشت ریسک کاهش تقاضا به بازارهای کالایی متاثر از افزایش مجدد مبتلایان به کرونا در چین و سخنان برخی از اعضای فدرال رزرو مبنی بر استمرار سیاست سختگیرانه انقباضی زمینه افت بهای فلزات پایه را فراهم کرد. در این شرایط اخباری مبنی بر تحریم آلومینیوم روسیه از سوی بورس فلزات لندن با شروع سال 2023 منتشر شد و این موضوع مانند سرعت‌گیر در برابر سقوط آزاد بهای آلومینیوم عمل کرد.

بازگشت ریسک کاهش تقاضا به بازارهای کالایی متاثر از افزایش مجدد مبتلایان به کرونا در چین و سخنان برخی از اعضای فدرال رزرو مبنی بر استمرار سیاست سختگیرانه انقباضی زمینه افت بهای فلزات پایه را فراهم کرد. در این شرایط اخباری مبنی بر تحریم آلومینیوم روسیه از سوی بورس فلزات لندن با شروع سال 2023 منتشر شد و این موضوع مانند سرعت‌گیر در برابر سقوط آزاد بهای آلومینیوم عمل کرد.در حالی که خبر احتمال محدودیت عرضه آلومینیوم مانع سقوط آزاد بهای این فلز شد، مس با وجود کاهش محسوس موجودی 8 درصد ظرف یک هفته اخیر کاهش قیمت داشت. در این برنامه کامکس مهم‌ترین اخبار بازار فلزات پایه ظرف یک هفته اخیر مرور و دلایل بی‌توجهی مس به کاهش موجودی تا مرز هشدار بررسی می‌شود. 
بازنشر از : آخرین خبر