1401\11\01 17:36:28


اروپا بابت امنیت کشتی‌هایش در عبور از تنگه هرمز که سپاه تامین می کند، باید عوارض بدهد/ جواب سیلی، سیلی است

نماینده اصفهان در مجلس در واکنش به تروریستی خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا گفت: امنیت تنگه هرمز را سپاه مقتدر ایران تامین می‌کند.

زهرا شیخی در توییتر خود نوشت: وقت مماشات نیست. همه کشور‌های جهان، عوارض عبور از تنگه‌ها را میگیرند. امنیت تنگه هرمز را سپاه مقتدر ایران تامین میکند؛ و اروپا بابت امنیت کشتی هایش باید به ‎سپاه ما خراج دهد. جواب سیلی، سیلی است.

1445711_686


بازنشر از : منبع: فرارو