1401\06\16 16:43:04


استاندار ایلام: حدود 60 درصد پارکینگ های مهران خالی است

خبرگزاری دانشجو/ استاندار ایلام گفت: حدود 60 درصد پارکینگ های مهران خالی است. از ابتدای صبح تا الان نیز حدود 40هزار زائر را بدرقه کردیم.

خبرگزاری دانشجو/ استاندار ایلام گفت: حدود 60 درصد پارکینگ های مهران خالی است.از ابتدای صبح تا الان نیز حدود 40هزار زائر را بدرقه کردیم.حدود 100 هزار خودرو میتواند در پارکینگ های مهران استقرار پیدا کنند و حدود 60 درصد پارکینگ ها هنوز خالی است.مواکب برای پذیرایی از زائران در شهر مهران و نقطه صفر مرزی تدارک دیده شده است 
بازنشر از : آخرین خبر