مهران محمدی امین

1401\06\16 20:59:20


استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده برای دانش بنیان کردن اصناف

وزیر صمت گفت: ظرفیت انسانی با تحصیلات تکمیلی در کشور وجود دارد که برای حفظ و استفاده از این ظرفیت باید از آنان در بخش دانش بنیان کردن اصناف به خوبی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین امروز در حاشیه همایش اصناف، دانش بنیان، فناور و هوشمند که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت انسانی با تحصیلات تکمیلی در کشور وجود دارد که برای حفظ و استفاده از این ظرفیت باید از آنان در بخش دانش بنیان کردن اصناف به خوبی استفاده کرد.

وزیر صمت گفت: در کنار سرمایه و نیروی کار، عامل سومی هم در تولید مطرح است به نام دانش که در واقع آن دسته از فعالیت‌ها و رشته‌هایی که سهم دانش در آن بیشتر از دو عامل دیگر است، دانش بنیان هستند. وی با اشاره به اینکه در بحث دانش بنیان الزاماً نباید به دنبال کارهای پیچیده بود، ادامه‌داد: به طور مثال یکی از بانک‌ها در اقدامی خلاقانه در خصوص تأمین منابع مالی زنجیره‌ای، کارکردی خوب و تجربه‌ای مناسب در این حوزه دارد. فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد: در وزارتخانه دوگانه اصناف و صنعت نداریم و در واقع هیچ تفاوتی بین این دو حوزه قائل نیستیم، زیرا کسب و کارهایی داریم که برخی خدماتی، برخی معدنی و همچنین برخی تولیدی یا توزیعی هستند که حتی تشکل‌های صنفی نیز دارند.

وی اضافه‌کرد: بر این اساس وقتی می‌گوئیم کسب و کارها باید دانش بنیان شوند، همه حوزه‌ها مدنظر است و یکی از مصادیق پُر رنگ آن بخش اصناف است.. .


بازنشر از : مهر

وزارت صنعت معدن و تجارت

سید رضا فاطمی امین

تولید دانش بنیان