مهران محمدی امین

1401\08\23 15:49:58


استقبال بورس‌بازان از افت شاخص! 

اکو ایران/ طی چند روز اخیر همه فعالان بازار سرمایه روی افت شاخص برای به وجود آمدن یک اصلاح اتفاق نظر داشتند و منفی شدن روز قبل نه تنها باعث دلخوری خیلی ها نشد، چه بسا که فرصتی برای تغییر و چیدمان جدید پرتفوی بورسی محسوب می شد. در صورتکیه این ریزش برای امروز ادامه دار باشد شاخص می تواند تا محدوده 23 یا 38 درصد از موج قبلی خود افت داشته باشد.

طی چند روز اخیر همه فعالان بازار سرمایه روی افت شاخص برای به وجود آمدن یک اصلاح اتفاق نظر داشتند و منفی شدن روز قبل نه تنها باعث دلخوری خیلی ها نشد، چه بسا که فرصتی برای تغییر و چیدمان جدید پرتفوی بورسی محسوب می شد.در صورتکیه این ریزش برای امروز ادامه دار باشد شاخص می تواند تا محدوده 23 یا 38 درصد از موج قبلی خود افت داشته باشد.در صورتیکه شاخص بخواهد مسیر صعودی خود را ادامه دهد هدف 61 درصدی موج نزولی برای شاخص مد نظر است.

در این برنامه سعی کردیم با مرور اتفاقات چند ماه اخیر از منظر تکنیکالی و مقایسه کوتاهی با بهمن ماه 1400 مسیر پیش روی شاخص را بررسی کنیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر