مهران محمدی امین

1402\10\12 16:33:05


اشتغال، فراتر از دوران قبل از کرونا

خراسان/تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد همزمان با رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلان کشور در یک سال اخیر بیش از 705 هزار نفر افزایش یافته و به حدود 24 میلیون و 776 هزار نفر رسیده است.  تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که روند مثبت شاخص های عمده بازار کار که از بهار امسال آغاز شده، در پاییز نیز ادامه پیدا کرده است.

خراسان/تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد همزمان با رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلان کشور در یک سال اخیر بیش از 705 هزار نفر افزایش یافته و به حدود 24 میلیون و 776 هزار نفر رسیده است. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که روند مثبت شاخص های عمده بازار کار که از بهار امسال آغاز شده، در پاییز نیز ادامه پیدا کرده است.

بر این اساس، نرخ بیکاری به 7.6 درصد کاهش یافت که طبق اظهارات قبلی معاون وزیر کار، می توان گفت در حدود 3 دهه اخیر بی سابقه است. این آمارها نشان می دهد که در سه فصل سال جاری، خالص تعداد شاغلان کشور بیش از 705 هزار نفر افزایش یافته و در نتیجه تعداد شاغلان برای نخستین بار بعد از کرونا به بیش از قبل آن رسیده است.رکوردشکنی نرخ بیکاری پاییز در 3دهه اخیربه گزارش خراسان، مرکز آمار، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را به روزرسانی کرد که نشان می دهد در پاییز امسال نرخ بیکاری روند نزولی خود از ابتدای امسال را ادامه داده و با رسیدن به 7.6 درصد رکوردشکنی کرده است. داده های موجود در پایگاه اینترنتی مرکز آمار، این رکوردشکنی را از ابتدای سال 84 به خوبی نشان می دهد.

با این حال از آن جایی که پیشتر «کریمی بیرانوند» معاون وزیر کار نرخ بیکاری تابستان امسال را کمترین میزان در سه دهه بیان کرده بود، می توان گفت هم اینک نرخ بیکاری پاییز 1402، در کف سه دهه اخیر قرار دارد.اثر کرونا بر کاهش اشتغال خنثی شدداده های جدید مرکز آمار، نشان می دهد که در پاییز امسال، آمار شاغلان کشور به بیش از 24 میلیون و 775 هزار نفر رسیده که این میزان حداقل از پاییز 98 (که زمستان آن، آغاز دوره کرونا در کشور محسوب می شود و در آن تعداد شاغلان بیش از 24 میلیون و 446 هزار نفر بود)، بیشتر است. بنابراین می توان گفت که برای نخستین بار بعد از دوره کرونا، اثرات اقتصادی این همه گیری، در بازار اشتغال کشور خنثی شده است. عقب ماندگی 100 هزار نفری از هدف گذاری امسالمقایسه مرکز آمار از تعداد شاغلان در پاییز امسال و سال قبل حاکی از این است که خوشبختانه در فصل گذشته، 705 هزار و 500 نفر بیش از پاییز 1401، دارای شغل شده اند، آن هم در حالی که در این مدت، حدود 760 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده‎اند! باوجود این، اشتغال یادشده از هدف گذاری یک میلیون و 88 هزار نفری اشتغال در سال جاری که معاون اشتغال وزارت کار در 29 مهرماه بیان کرده، فاصله دارد. با در نظر گرفتن هدف یادشده در سه فصل نخست امسال، می بایست چیزی در حدود 816 هزار شغل در کشور ایجاد می شد. بازار  کاهش بیکاری دانش آموختگان همزمان با استخدام های دولتسه قشر/گروه سنی در گزارش مرکز آمار وجود دارند که بیکاری آن ها همواره مورد توجه بوده و هست.

جوانان 15 تا 24 ساله، افراد 18 تا 35 ساله و دانش آموختگان آموزش عالی. در این باره، مرکز آمار گزارش کرده که اگرچه بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با افزایش 1.4 واحد درصدی به 20.6 درصد رسیده، اما نرخ بیکاری افراد 18 تا 35 سال و به خصوص دانش آموختگان آموزش عالی که آن ها هم در همین بازه های سنی قرار می گیرند، کاهش یافته است. بر این اساس، نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 سال از 14.8 به 14.4 درصد، و نرخ بیکاری دانش آموختگان از 12.5 به 11.4 درصد رسیده است.

از آن جایی که در ماه های گذشته، دولت در برخی بخش ها از جمله آموزش و پرورش اقدام به جذب نیرو از دانش آموختگان آموزش عالی کرده است، به نظر می رسد می توان بخشی از کاهش نرخ بیکاری 18 تا 35 ساله ها و همچنین دانش آموختگان را مستقیماً به اشتغال در بخش دولتی نسبت داد. بار اشتغال زایی پاییز روی دوش بخش خدماتدر پاییز امسال، سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت کشور به ترتیب با کاهش 0.7 و 0.4 درصدی روبه رو شده، اما اشتغال در بخش خدمات یک درصد به نسبت پاییز 1401 افزایش یافته است. در این زمینه، اشتغال بخش کشاورزی از نظر تعداد نیز افت 68 هزار نفری نسبت به پاییز سال قبل را نشان می دهد. اما در بخش صنعت و اشتغال مشاهده می شود که تعداد شاغلان به ترتیب 138 و 629 هزار نفر افزایش یافته اند..

.


بازنشر از : آخرین خبر