مهران محمدی امین

1401\05\26 09:57:36


اعتبارسنجی بانکی؛ فعلا ناقص!

خراسان/ اظهارات معاون بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود تاکیدات مکرر، اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؛ چه باید کرد؟   «اعتبارسنجی» موضوعی بود که همزمان با مطرح شدن تسهیلات خرد بدون ضامن بیان شد تا به این وسیله نیاز به وثیقه و ضامن برای دریافت وام های خرد کمتر شود و از سوی دیگر ریسک معوقات بانکی نیز کاهش یابد. در این خصوص 23 دی ماه سال گذشته، محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با بیان این که دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده، سامانه مای کردیت را برای اطلاع مردم از وضعیت اعتبارسنجی خود معرفی کرد.

خراسان/ اظهارات معاون بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود تاکیدات مکرر، اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؛ چه باید کرد؟   «اعتبارسنجی» موضوعی بود که همزمان با مطرح شدن تسهیلات خرد بدون ضامن بیان شد تا به این وسیله نیاز به وثیقه و ضامن برای دریافت وام های خرد کمتر شود و از سوی دیگر ریسک معوقات بانکی نیز کاهش یابد.

در این خصوص 23 دی ماه سال گذشته، محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با بیان این که دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده، سامانه مای کردیت را برای اطلاع مردم از وضعیت اعتبارسنجی خود معرفی کرد.هر چند که به نظر می رسد هم اینک سامانه های دیگری نیز اعتبارسنجی را انجام می دهند، اما به طور مشخص برخی گزارش های رسیده به خراسان در هفته های اخیر نشان می دهد که گزارش های اعتبارسنجی توسط سامانه یاد شده، چندان به روز نیست. به عنوان مثال پیگیری های خراسان نشان می دهد که وامی که فردی از یک بانک گرفته، در گزارش اعتبارسنجی نیامده است. همچنین با وجود پرداخت اقساط، گزارش اعتبارسنجی دریافت شده این فرد نشان دهنده دو قسط عقب افتاده به فاصله چند ماه است.

شاید هم به همین دلیل است که بانک ها هنوز اتکای زیادی به این سیستم برای ارائه تسهیلات ندارند. در این خصوص دیروز معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، جزئیات این طرح و نیز وضعیت کنونی اجرای آن را تشریح کرد و بر این اساس به نظر می رسد هنوز برای اجرای کامل اعتبارسنجی در نظام بانکی موانعی وجود دارد.اظهارات مهران محرمیان نشان می دهد که هم اینک زمینه دریافت اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی از سازمان های متعدد فراهم شده، اما مشکل این جاست که تقریباً تمام سازمان ها اطلاعات ناقص را در اختیار بانک مرکزی می گذارند. وی دلیل این مسئله را این موضوع ذکر کرده که اطلاعات برخی از این سازمان ها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است.

ضمن این که برخی از سازمان های دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیت هایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند.محرمیان با اذعان به این که ایران در اعطای تسهیلات خرد رتبه خوبی در بانکداری دنیا ندارد، می گوید: نقطه گمشده ماجرا همین موضوع اعتبارسنجی است. اگرچه در این زمینه امسال گام های خوبی برداشته شده، اما راه طولانی (برای تکمیل این مسیر) در پیش است.وی با بیان این که فرایند ارائه اطلاعات به شرکت اعتبارسنجی در بانک ها برای استفاده از گزارش اعتبارسنجی به صورت اجباری وجود دارد و انجام هم شده است،افزود: بانک ها برای ارائه تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود.محرمیان ادامه داد: هر بانکی می‌تواند به کسی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد براساس میزان وثیقه‌ای که دریافت می‌کند، تسهیلات را بدهد یا ندهد، اما مسئله این است چنان چه بانکی فقط به افرادی با ریسک بالا تسهیلات بدهد، با آن برخورد خواهد شد.وی درباره اعتبارسنجی چک نیز اظهار کرد: سامانه‌های این حوزه پیاده سازی شده و حتی رنگ بندی چک را هم از دو سال پیش عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و مقررات این بند قانون چک که به اعتبارسنجی اشاره می‌کند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که صلاح دانسته شد این کار با آرامش بیشتری پیش رود.در مجموع به نظر می رسد برای ایجاد تحول در نظام بانکی از منظر رشد تسهیلات خرد و گره گشایی از کار مردم، تکمیل هر چه سریع تر فرایند اعتبارسنجی در بانک ها و به روز شدن اطلاعات سامانه های آن ضرورت دارد. . .


بازنشر از : آخرین خبر