بورس سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده گذاری مرکزی برای افرادی که سود سهام ع

1401\12\27 14:01:56


افرادی که سود سهام عدالت نگرفتند چه کنند؟

شرکت سپرده گذاری مرکزی برای افرادی که سود سهام عدالت را دریافت نکردند، شماره تلفنی برای پیگیری مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی افرادی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، می‌توانند با مرکز تماس سپرده‌گذاری مرکزی با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند یا به سامانه سهام عدالت و سامانه ذینفعان مراجعه کنند.


بازنشر از : مهر

بورس

سهام عدالت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت سپرده گذاری مرکزی برای افرادی که سود سهام عدالت را دریافت نکردند، شماره تلفنی برای پیگیری مطرح کرد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک