1401\11\01 16:12:07


افزایش ۱۰۰ درصدی پروازهای خارجی نسبت به سال گذشته

مطابق آمار ثبت شده در ۹ ماهه سال جاری پروازهای خارجی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب ۲۱۰ هزار فروند و ۱۸ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۲۳۵ هزار فروند و بین‌المللی ۹ هزار فروند) به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که در ۹ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب به میزان ۲۷۷ و ۲۲ هزار فروند ثبت شده است. گفتنی‌است مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۲۴ و ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     تاخیر پرواز     پروازهای خارجی     فرودگاه