مهران محمدی امین

مشرق/ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند می‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذ

1401\06\07 14:32:17


اقامت ایران به خارجی‌هایی که حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کنند

مشرق/ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند می‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد شود. .

مشرق/ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند می‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر تولید کارتن و سفارش کارتن