1401\08\30 17:52:10


امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها؛ تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایات

ایرنا/ درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده است و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند به طور کاملاً غیرحضوری شکایت خود را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می‌شود. .

درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده است و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند به طور کاملاً غیرحضوری شکایت خود را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می‌شود.
بازنشر از : آخرین خبر