مهران محمدی امین

فردای اقتصاد/ بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درباره گزارش‌های ۹ ماهه که طی هفته‌های آتی از سمت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر خواهد شد، توضیح داد که صورت‌ه

1401\10\17 23:47:08


اهمیت گزارش‌های ۹ ماهه برای بورس

فردای اقتصاد/ بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درباره گزارش‌های ۹ ماهه که طی هفته‌های آتی از سمت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر خواهد شد، توضیح داد که صورت‌های مالی ۹ ماهه، مهم‌ترین گزارش شرکت‌هاست که توسط آن‌ها می‌توان سود یکساله شرکت‌ها را تخمین زد و چشم‌انداز مناسبی از آن‌ها تا برگزاری مجامع سالیانه ارائه کرد، بنابراین انتظار می‌رود که این گزارش‌ها در روزهای پیش رو مسیری را برای صعود بورس ترسیم کنند. .

فردای اقتصاد/ بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درباره گزارش‌های ۹ ماهه که طی هفته‌های آتی از سمت شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر خواهد شد، توضیح داد که صورت‌های مالی ۹ ماهه، مهم‌ترین گزارش شرکت‌هاست که توسط آن‌ها می‌توان سود یکساله شرکت‌ها را تخمین زد و چشم‌انداز مناسبی از آن‌ها تا برگزاری مجامع سالیانه ارائه کرد، بنابراین انتظار می‌رود که این گزارش‌ها در روزهای پیش رو مسیری را برای صعود بورس ترسیم کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبر