مهران محمدی امین

1401\08\23 16:52:23


این سد کلیدی تهران ۵۰ متر پایین آمد

این سد کلیدی تهران ۵۰ متر پایین آمد انرژیتسنیم نوشت: رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش ۵۰ متری سطح آب دریاچه سد امیر کبیر تهران نسبت به تراز بیشترین بهره برداری خبر داد.

فتوکیان رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت : حجم مخازن سدهای تامین کننده آب تهران ۳۲۰ میلیون متر مکعب است این رقم در سال گذشته ۴۰۳ میلیون متر مکعب بوده است که کاهشی در حدود ۸۳ میلیون متر مکعب داشته است .

تبلیغات
برق و روشنایی ساختمان
برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

وی افزود: میزان بارندگی در آبان ماه سال جاری در حوزه آبریز شرکت آب منطقه ای تهران پنج و ۷ دهم میلی متر گزارش شده این رقم در متوسط بلند مدت ۲۵ میلی متر بوده که کاهشی در حدود ۷۷ درصد را نشان می دهد. فتوکیان تصریح کرد : میزان بارندگی از ابتدای سال ابی جاری از ابتدای مهر ماه تا کنون متاسفانه پنج و ۷ دهم میلی متر بوده این رقم در متوسط بلند مدت سی و چهار و ۴ دهم میلی متر بوده که کاهشی در حدود ۸۳ درصد را نشان می دهد . وی افزود : سطح آب دریاچه سد امیر کبیر حدود ۵۰ متر پایین تر از تراز بیشترین بهره برداری می باشد و باتوجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری و خشکسالی در ۲ سال گذشته از همه مردم در خواست داریم در مصر ف آب صرفه جویی کرده و الگوی مصرف را رعایت نمایند.

بیشتر بخوانید : کسری ۸۲ میلیونی مخازن سدهای تهران/آیا آب به پائیز می رسد؟ ۲۲۰ ۴۶. .


بازنشر از : خبرآنلاین

وزارت نیرو