مهران محمدی امین

1401\06\16 19:32:53


بازار مسکن از خط و نشان‌ کشیدن ترسید؟

اکو ایران/ گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده نشان می دهد: در مردادماه تورم ماهانه مسکن کاهش یافته و به پائین ترین میزان خود از ابتدای سال جاری رسیده است.  طی چندماه گذشته، افزایش بی سابقه تورم ماهانه مسکن موجب موضع گیری مسوولان و مقامات ارشد نظام شده بود.

گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده نشان می دهد: در مردادماه تورم ماهانه مسکن کاهش یافته و به پائین ترین میزان خود از ابتدای سال جاری رسیده است. طی چندماه گذشته، افزایش بی سابقه تورم ماهانه مسکن موجب موضع گیری مسوولان و مقامات ارشد نظام شده بود.

خط و نشان مسوولان چقدر در کاهش تورم ماهانه موثر بوده است؟ اکوایران این موضوع را بررسی می کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر