مهران محمدی امین

1401\12\09 23:58:18


بازتاب نرخ رسمی جدید دلار در بازار مسکن

اکو ایران/ دولت بعد از یک ماه دلار ۴۰ تومانی را در مرکز مبادله پذیرفت. حال سوال این است که آیا تفاوت دلار 28 هزار و 500 تومانی و دلار 40 هزار تومانی هم در بازار مسکن بازتاب دارد یا نه؟ نحوه اثرگذاری نوسانات بازار دلار در بازار ملک چگونه است؟ حجت میرزایی اقتصاددان به این سوال پاسخ میدهد.

دولت بعد از یک ماه دلار ۴۰ تومانی را در مرکز مبادله پذیرفت.

حال سوال این است که آیا تفاوت دلار 28 هزار و 500 تومانی و دلار 40 هزار تومانی هم در بازار مسکن بازتاب دارد یا نه؟ نحوه اثرگذاری نوسانات بازار دلار در بازار ملک چگونه است؟ حجت میرزایی اقتصاددان به این سوال پاسخ میدهد.. .


بازنشر از : آخرین خبر