مهران محمدی امین

1401\06\16 20:59:12


بازرسان از سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام سرکشی کنند

وزیر جهاد کشاورزی از بازرسین این وزارتخانه خواست تا به سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در استان‌ها سرکشی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز جلسه وبیناری بررسی وضعیت بازار و چالش‌های حوزه بازرسی و نظارت با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ستادی و استانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش این جلسه وبیناری در ارتباط با بررسی وضعیت بازار، قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، انجام مانور مشترک و نحوه اجرای آن انجام شد. ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: باید با مدیریت و عنایت ویژه شرایط را با مطلوبیت پیش ببریم. وی با اشاره به اینکه سامانه رصد در اختیار حوزه بازرگانی جهاد کشاورزی در استان‌ها قرار دارد، یادآور شد: باید اهتمام ویژه‌ای برای سامانه رصد توسط این بخش صورت گیرد.

ساداتی‌نژاد از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی خواست تا از سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام در استان‌ها نیز سرکشی کنند.. .


بازنشر از : مهر

سید جواد ساداتی نژاد

شرکت پشتیبانی امور دام

وزارت جهاد کشاورزی