بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان صندوق بازنشستگی بیمه بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان بازار کار

1401\12\28 01:36:10


بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان

بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان بازار کارسرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از تمدید بیمه درمانی بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: قرارداد کارگزاری جبران هزینه خسارت درمان ۱۴۰۱ به مدت یک ماه با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تمدید شده است.

وی تصریح کرو: کلیه بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه بگیران می‌توانند از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مدت سه ماه، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به آدرس sabasrm.ir نسبت به ثبت درخواست انصراف یا برقراری خود و افراد تحت تکفل نیز اقدام کنند.

۲۲۳۲۲۵


بازنشر از : خبرآنلاین

بازنشستگی

قانون منع به کارگیری بازنشستگان

صندوق بازنشستگی

بیمه

بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان بازار کارسرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از تمدید بیمه درمانی بازنشستگان خبر داد.


برق و روشنایی لاله زار