آخرین خبر/ سکه امامی که در نرخ صبح خود قدم به کانال 28 میلیون تومان گذاشته بود، دوباره عقب نشینی کرد و به کانال 27 میلیون تومان بازگشت. اما دیگر مسکوکات با رشد قیمت همراه شدند.

1401\12\23 21:03:09


بازگشت دوباره سکه امامی به کانال 27 میلیون تومان

آخرین خبر/ سکه امامی که در نرخ صبح خود قدم به کانال 28 میلیون تومان گذاشته بود، دوباره عقب نشینی کرد و به کانال 27 میلیون تومان بازگشت. اما دیگر مسکوکات با رشد قیمت همراه شدند.

سکه امامی که در نرخ صبح خود قدم به کانال 28 میلیون تومان گذاشته بود، دوباره عقب نشینی کرد و به کانال 27 میلیون تومان بازگشت.

اما دیگر مسکوکات با رشد قیمت همراه شدند.سکه امامی با کاهش 400 هزار تومان به قیمت 27 میلیون و 201 هزار تومان، سکه بهار آزادی با افزایش یک میلیون و 992 هزار تومان به قیمت 26 میلیون و 493 هزار تومان، نیم سکه با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومان به قیمت 17 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه با افزایش یک میلیون و 100 هزار تومان به قیمت 11میلیون تومان، سکه گرمی با افزایش 700 هزار تومان به قیمت 6 میلیون و 600 هزار تومان و هر گرم طلای 18عیار به قیمت 2 میلیون و 284 هزار و 200 تومان بر تابلوی طلافروشی ها نقش بست. نرخ دلار در سایت بازار متشکل ارز ایراننرخ دلار در سایت اتحادیه طلاهمچنین دلار در بازار آزاد در لحظه تنظیم خبر به نرخ 46 هزار و 670 تومان عرضه شد.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ سکه امامی که در نرخ صبح خود قدم به کانال 28 میلیون تومان گذاشته بود، دوباره عقب نشینی کرد و به کانال 27 میلیون تومان بازگشت. اما دیگر مسکوکات با رشد قیمت همراه شدند.


قفسه فلزی - قفسه انبار