بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف اراضی در ۱۰ ماهه اخیر رفع تصرف از اراضی ملی اراضی ملی اراضی کشاورزی م

1401\11\09 14:03:06


بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف اراضی در ۱۰ ماهه اخیر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف گسترده اراضی ملی و دولتی ظرف ده ماهه اخیر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۱۵۵ مورد اجرای حکم و ۱۸۱ مورد رفع تصرف فوری به ارزش ۶,۶۳۰ میلیارد تومان حاصل عملکرد یگان حفاظت، ۱۴ مدیریت راه و شهرسازی شهرستانهای تهران و معاونت املاک و حقوقی این اداره کل بوده است.

وی مجموع مساحت اراضی رفع تصرف شده را ۷۳۰ هزار مترمربع عنوان کرد.

محبت خواه ادامه داد: به ترتیب شهرستانهای دماوند، تهران بزرگ، شمیرانات و پردیس رتبه های اول تا چهارم استان را در پاسداری از اراضی ملی و دولتی کسب کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان گفت: حفاظت از بیت المال و اراضی ملی به عنوان میراث نسلهای آتی خط قرمز ما در استان تهران است و با زمین خواران با تمام قوا مبارزه خواهیم کرد


بازنشر از : مهر

رفع تصرف از اراضی ملی

اراضی ملی

اراضی کشاورزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف گسترده اراضی ملی و دولتی ظرف ده ماهه اخیر در این استان خبر داد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی