ایرنا/ در چند روز گذشته خبر ورشکستگی دو بانک بزرگ ایالات متحده و ریزش سهام بانک‌های این کشور، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد و بار دیگر این سوال مطرح شد که آیا بحران م

1401\12\23 18:13:02


بحران اقتصادی دیگری در راه است؟

ایرنا/ در چند روز گذشته خبر ورشکستگی دو بانک بزرگ ایالات متحده و ریزش سهام بانک‌های این کشور، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد و بار دیگر این سوال مطرح شد که آیا بحران مالی سال 2008 تکرار خواهد شد؟. .

در چند روز گذشته خبر ورشکستگی دو بانک بزرگ ایالات متحده و ریزش سهام بانک‌های این کشور، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد و بار دیگر این سوال مطرح شد که آیا بحران مالی سال 2008 تکرار خواهد شد؟


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ در چند روز گذشته خبر ورشکستگی دو بانک بزرگ ایالات متحده و ریزش سهام بانک‌های این کشور، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد و بار دیگر این سوال مطرح شد که آیا بحران مالی سال 2008 تکرار خواهد شد؟. .


تولید کارتن و سفارش کارتن