1401\05\30 12:32:58


بررسی یک ادعا؛ ایران ونزوئلا شد؟

اقتصاد آنلاین/ روزهایی که می‌گذرانیم، همراه شده با یکی از تورمی‌ترین دوره‌های کشور در سال‌های اخیر؛ تورم در خرداد ماه رکورد تاریخی خود را شکست و به بالاترین حد خود پس از انقلاب رسید. بسیاری اظهار داشتند که کشور دیگر قطعا با چنین تورمی مواجه نخواهد شد و تورم ماهانه ۱۲درصدی تنها برای خرداد ماه بوده است.

اقتصاد آنلاین/ روزهایی که می‌گذرانیم، همراه شده با یکی از تورمی‌ترین دوره‌های کشور در سال‌های اخیر؛ تورم در خرداد ماه رکورد تاریخی خود را شکست و به بالاترین حد خود پس از انقلاب رسید.بسیاری اظهار داشتند که کشور دیگر قطعا با چنین تورمی مواجه نخواهد شد و تورم ماهانه ۱۲درصدی تنها برای خرداد ماه بوده است.برخی دیگر نیز مخالف این نظر هستند و معتقدند تورم ۱۲درصدی زنگ خطر ابرتورم در کشور است.اما آیا این ادعا درست است؟
بازنشر از : آخرین خبر