1401\06\07 14:32:15


برنامه تولید مشترک ایران خودرو و سایپا

اکو ایران/ استفاده از پلتفرم های مشترک میان برندهای مطرح خودروساز بین المللی مسیری است تا هزینه تولید محصولات برای شرکت های سازنده کاهش یابد به طور مثال دو خودروساز بزرگ کره جنوبی یعنی هیوندایی و کیا بخشی از محصولات خود روی پلتفرم مشترک تولید می کنند. اما این مسیر چندان مورد توجه ایران خودرو و سایپا قرار ندارد.

استفاده از پلتفرم های مشترک میان برندهای مطرح خودروساز بین المللی مسیری است تا هزینه تولید محصولات برای شرکت های سازنده کاهش یابد به طور مثال دو خودروساز بزرگ کره جنوبی یعنی هیوندایی و کیا بخشی از محصولات خود روی پلتفرم مشترک تولید می کنند.اما این مسیر چندان مورد توجه ایران خودرو و سایپا قرار ندارد. اما دو خودروساز بزرگ کشور این روزها به دنبال این هستند تا تولید محصول روی پلتفرم مشترک را کلید بزنند.
بازنشر از : آخرین خبر