مهران محمدی امین

1401\06\16 22:33:07


برنج ایرانی ارزان کی به دست مردم می‌رسد؟

خبرآنلاین/ اخبار منتشر شده از ارزانی ۴۰ درصدی برنج ایرانی یک جو روانی را در میان مردم به وجود آورده است و همه مردم با شنیدن این خبر و مراجعه به فروشگاه ها انتظار دارند که برنج ایرانی مرغوب را که تا همین چند وقت اخیر کیلویی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان می خریدند اکنون با قیمت کمتری از فروشگاه ها تهیه کنند. .

اخبار منتشر شده از ارزانی ۴۰ درصدی برنج ایرانی یک جو روانی را در میان مردم به وجود آورده است و همه مردم با شنیدن این خبر و مراجعه به فروشگاه ها انتظار دارند که برنج ایرانی مرغوب را که تا همین چند وقت اخیر کیلویی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان می خریدند اکنون با قیمت کمتری از فروشگاه ها تهیه کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبر